Privacybeleid

Iris Schlagwein Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Iris Schlagwein Coaching of je koopt een boek van Uitgeverij Schlagwein, dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via een contactformulier of via e-mail. Iris Schlagwein Coaching, gevestigd aan Van Struykstraat 32, 2203 HG Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://irisschlagwein.nl
Van Struykstraat 32
2203 HG Noordwijk
+31630874147

Iris Schlagwein is de Functionaris Gegevensbescherming van Iris Schlagwein Coaching.
Zij is te bereiken via info@irisschlagwein.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Iris Schlagwein Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@irisschlagwein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Iris Schlagwein Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen bij je af te leveren
– Iris Schlagwein Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Iris Schlagwein Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iris Schlagwein Coaching) tussen zit. Iris Schlagwein Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Naam systeem: ActiveCampaign
Dit is een automatisch e-mailsysteem wat ingezet wordt voor marketingdoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Het is mogelijk dat het systeem op basis van je klikgedrag in de verzonden en door jouw geopende e-mails, besluiten neemt over de te volgen route in de marketingfunnel. Een voorbeeld hiervan is dat je klikt op de link naar een blog en dat het e-mailsysteem jouw emailadres daarna in een nieuwe funnel zet. De onderliggende logica is dat ik je op deze manier van de meest relevante informatie kan voorzien. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in een blog over ‘mediteren’, zorgt het emailsysteem ervoor dat je daarna mails over mediteren ontvangt, en niet over bijvoorbeeld een boek uitgeven of huisoppassen. Verwachte gevolgen zijn minimaal, je kunt je te allen tijde afmelden voor de funnel, zodat jouw emailadres uit het emailsysteem verwijderd wordt.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Iris Schlagwein Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
– Voor- en achternaam > 7 jaar > Belastingwet
– Adresgegevens > 7 jaar > Belastingwet
– Telefoonnummer > 7 jaar > Belastingwet
– E-mailadres > 7 jaar > Belastingwet
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > 2 jaar na laatste wijziging > Dit soort persoonsgegevens wordt niet langer bewaard dan nodig is, zeker als het account niet meer gebruikt wordt.
– Bankrekeningnummer > 7 jaar > Belastingwet

Wanneer je een aankoop bij Iris Schlagwein Coaching of Uitgeverij Schlagwein doet zijn wij wettelijk verplicht om de facturen 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Iris Schlagwein Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld de websitehost of de boekhouder, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Iris Schlagwein Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Iris Schlagwein Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maken wij gebruik van Google Analtyics. IP adressen worden niet meegenomen en de gegevens worden niet met derden gedeeld. Bewaartermijn: 2 jaar.

Social media
Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

YouTube
Soms plaatsen we een YouTube filmpje op onze website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog. Wanneer wij dat doen hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Iris Schlagwein Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@irisschlagwein.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Iris Schlagwein Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Iris Schlagwein Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Iris Schlagwein via info@irisschlagwein.nl.

Wijzigingen privacybeleid
Iris Schlagwein Coaching heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar iedereen die op de maillijst staat.

 

Iris Schlagwein draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders